Zadzwoń do nas! Infolinia: 00800 555 220 22 (połączenie bezpłatne)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2014

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony, troszczy się o kwestie dotyczące prywatności, dlatego chcemy poinformować Cię w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które my lub nasi dostawcy usług zbieramy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej lub usług internetowych (m.in. na przykład mobilnej strony internetowej lub aplikacji), którą zarządzamy lub kontrolujemy, a z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej “Stroną”). Poprzez podanie danych osobowych nam lub za pośrednictwem Strony, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności.

ZBIERANIE INFORMACJI

Przekazywane przez Ciebie informacje

W niektórych sekcjach Strony możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, aby umożliwić Ci korzystanie ze specyficznych funkcji (np. newslettery, wskazówki/odsyłacze, wykonanie zamówienia) lub udział w naszych akcjach (np. konkursy lub inne promocje). Za każdym razem otrzymasz informację określającą konieczność lub fakultatywność podania danych.

 

Możemy łączyć dane, które przekazujesz z innymi danymi, które otrzymaliśmy od Ciebie w Internecie oraz poza nim, włączając w to na przykład historię Twoich zakupów. Możemy je także łączyć z informacjami, które uzyskaliśmy od Ciebie z innych źródeł, np. innych spółek operacyjnych Johnson & Johnson, źródeł informacji publicznie dostępnych (m.in. danych dostępnych z Twoich publicznie dostępnych profili w mediach społecznościowych), oraz innych stron trzecich.

Bierne zbieranie i wykorzystanie informacji

Podczas poruszania się po Stronie, niektóre informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (czyli bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika) z wykorzystaniem różnych technologii i środków, takich jak adresy IP, pliki „cookie”, znaczniki internetowe, oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych.

Prosimy o przeczytanie Polityki cookie i zapoznanie się z panelem ustawień plików „cookie” w celu uzyskania informacji na temat plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia. W Polityce cookie znajdziesz również informacje dotyczące możliwości zablokowania wszelkich plików „cookie” i technologii śledzenia, jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zastosowanie. Jeżeli nie zablokujesz jakiejś technologii śledzenia, uznamy, że wyrażasz zgodę na jej stosowanie.

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy informacje

Wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam podajesz, w sposób określony w momencie zbierania informacji.

Informacje uzyskane od Ciebie lub na Twój temat wykorzystujemy także:

  • aby odpowiadać na Twoje zapytania i wykonywać działania na Twoje życzenie, np. wysyłając dokumenty lub powiadomienia w formie wiadomości e-mail;
  • aby wysyłać Ci ważne informacje dotyczące relacji między Tobą a nami lub Stroną, zmian dotyczących warunków, polityk i/lub innych informacji związanych z administracją; a także
  • w celach biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, tworzenie nowych produktów, ulepszanie naszej strony internetowej, ulepszanie naszych produktów i usług, identyfikowanie trendów związanych z użytkowaniem Strony, personalizowanie Twojego doświadczenia związanego ze Stroną poprzez prezentowanie produktów i ofert dostosowanych do Ciebie, oraz określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

Dane zebrane za pośrednictwem Strony możemy przekazywać:

 

  • naszym podmiotom stowarzyszonym w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Listę naszych podmiotów stowarzyszonych możesz znaleźć . Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi Osobowymi;
  • naszym partnerom stanowiącym stronę trzecią, wraz z którymi oferujemy wspólnie reklamowane lub firmowane markami promocje
  • naszym dostawcom usług stanowiącym stronę trzecią, którzy zapewniają usługi takie jak moderowanie i hosting stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych, usługi IT, obsługa klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail i bezpośredniego dostarczania poczty, przetwarzanie kart kredytowych, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia im wykonania usługi; oraz
  • stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki typu joint venture, cesji, przekazania, lub innych dyspozycji dotyczących całości lub dowolnej części przedsiębiorstwa, majątku lub kapitału akcyjnego (także w związku z wszelkimi działaniami związanymi z bankructwem lub podobnym postępowaniem).

Ponadto, wykorzystujemy i udostępniamy informacje zebrane za pośrednictwem Strony w miarę konieczności lub stosowności: (a) zgodnie ze stosownymi przepisami, włączając w to przepisy obowiązujące poza granicami Twojego kraju zamieszkania; (b) aby zastosować się do procedury prawnej; (c) aby ustosunkować się do żądań ze strony władz publicznych i rządowych, włącznie z władzami publicznymi i rządowymi obowiązującymi poza Twoim krajem zamieszkania; (d) w ramach wprowadzania w życie naszych warunków; (e) aby chronić działania nasze oraz dowolnej z naszych spółek stowarzyszonych; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie nasze, i/lub naszych spółek stowarzyszonych, Twoje, a także innych; oraz (g) aby umożliwić nam skorzystanie z wszelkich możliwych środków prawnych lub ograniczenie szkód, które moglibyśmy ponieść. Za Twoją zgodą możemy także wykorzystać i udostępniać informacje zebrane za pośrednictwem Strony na inne Sposoby.

 

W sytuacjach, w których jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, przed udostępnieniem Twoich danych innym podmiotom, w tym także podmiotom wymienionym w treści niniejszej Polityki, zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie na to zgody.

 

Wykorzystujemy i udostępniamy również informacje zbierane biernie zgodnie z powyższym opisem zawartym w punkcie “Bierne zbieranie i wykorzystanie informacji”, oraz w każdym innym celu, za wyjątkiem wszelkich stosownych przepisów (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani traktować takie informacje jako dane osobowe). Ponadto, możemy wykorzystywać i udostępniać informacje w formie nie umożliwiającej identyfikacji osób, które dotyczą, w dowolnym celu. Jeżeli połączymy informacje w formie, która nie umożliwia identyfikacji z informacjami, które to umożliwiają (np. poprzez połączenie Twojego imienia z Twoją lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe przez cały czas ich połączenia.

STRONY I USŁUGI STRON TRZECICH

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, jak również my nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność, informacje, a także praktyki żadnej ze stron trzecich, włączając w to dowolną ze stron trzecich zarządzających dowolną ze stron lub usług internetowych (w tym między innymi wszelkimi aplikacjami) dostępnych za pośrednictwem niniejszej Strony, a także strony lub usługi internetowej, do której link zawiera Strona. Dostępność lub uwzględnienie linka do dowolnej takiej strony lub usługi internetowej na niniejszej Stronie nie oznacza aprobaty dla niej ze strony naszej, ani naszych spółek stowarzyszonych.

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystujemy uzasadnione organizacyjne, techniczne oraz administracyjne środki w celu ochrony kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety, żaden sposób przesyłania danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Jeżeli masz powód, aby uważać, że Twoja interakcja z nami przestała być bezpieczna (jeśli na przykład uważasz, że bezpieczeństwo Twojego konta u nas zostało naruszone), powiadom nas o zaistniałym problemie kontaktując się z nami zgodnie z treścią poniższej sekcji “Skontaktuj się z nami”.

WYBÓR I DOSTĘP

Opcje wyboru dotyczące wykorzystania przez nas i udostępniania Twoich danych osobowych

 

Dajemy Ci wybór w zakresie wykorzystania i udostępniania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Masz następujące opcje:

 

  • Otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej: Jeśli nie chcesz już być odbiorcą komunikacji marketingowej od nas w przyszłości, Proszę kliknąć tutaj, aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną. W swojej wiadomości podaj swoje imię i nazwisko, określ formę lub formy komunikacji marketingowej, której nie chcesz już być odbiorcą, oraz podaj adres lub adresy, na które jest ona wysyłana. Jeśli na przykład nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili lub przesyłek pocztowych, to powiedz nam o tym, podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub adres pocztowy. Ponadto, możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z otrzymywania takich e-maili zawartych w każdej z tych wiadomości.
  • Otrzymywanie od nas przypomnień: Jeśli nie chcesz już w przyszłości otrzymywać od nas przypomnień medycznych, Proszę kliknąć tutaj, aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną. W swojej wiadomości podaj swoje imię i nazwisko oraz podaj adres e-mail lub numer telefonu, na który otrzymujesz od nas przypomnienia.
  • Udostępnianie przez nas danych osobowych spółkom stowarzyszonym i partnerom stanowiącym strony trzecie: Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze udostępnianie danych osobowych naszym spółkom stowarzyszonym i/lub partnerom stanowiącym osoby trzecie do ich celów marketingowych, Proszę kliknąć tutaj, aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną. W swojej wiadomości zadeklaruj, że nie chcesz, abyśmy od tej pory udostępniali Twoje dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym i/lub partnerom stanowiącym osoby trzecie do ich celów marketingowych, podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

 

Postaramy się dostosować do Twoich życzeń w miarę wykonalności i w granicach rozsądku. Zwróć uwagę, że jeśli zrezygnujesz zgodnie z powyższymi instrukcjami, możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych z baz danych naszych spółek stowarzyszonych, którym udostępniliśmy już Twoje dane (tj. na dzień wdrożenia Twojej rezygnacji). Zwróć także uwagę, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości związanych z marketingiem, nadal możemy Ci przesyłać ważne wiadomości dotyczące transakcji oraz administracji, z otrzymywania których nie możesz zrezygnować.

 

Jak uzyskać dostęp, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe

 

Jeśli chcesz sprawdzić, skorygować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, które zostały podane za pośrednictwem Strony, skontaktuj się z nami. Postaramy się dostosować do Twoich życzeń w miarę wykonalności w granicach rozsądku.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, jeżeli dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez przepisy prawne, albo w celu wypełnienia obowiązków prawnych w inny sposób.

KORZYSTANIE ZE STRONY PRZEZ NIELETNICH

Strona nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 13 roku życia, w związku z czym prosimy osoby w takim wieku o niepodawanie na Stronie danych osobowych.

TRANSFER ZA GRANICĘ

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy oddział lub dostawcę usług, a poprzez korzystanie z naszej Strony lub poprzez wyrażenie na naszą rzecz zgody (w przypadku istnienia stosownych przepisów prawnych), zgadzasz się na transfer informacji do krajów poza swoim krajem zamieszkania, włączając w to Stany Zjednoczone, które mogą zapewniać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Twoim kraju. Jednakże przekazanie Twoich danych do kraju niezapewniającego poziomu ochrony danych osobowych odpowiedniego do wymaganego na terytorium Polski będzie mogło mieć miejsce wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w państwie docelowym i przy zachowaniu wymogów określonych w polskich przepisach o ochronie danych osobowych.

DANE WRAŻLIWE

Za wyjątkiem wyraźnej prośby lub zachęty, prosimy o nie wysyłanie nam, oraz nie ujawnianie żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonaniami politycznymi, religią lub innymi wierzeniami, zdrowiem, karalnością lub przynależnością do związku zawodowego) na Stronie lub za jej pośrednictwem, oraz w dowolny inny sposób. Jeśli zapytamy lub zachęcimy Cię do podania danych wrażliwych, dokonamy tego za Twoją pisemną zgodą lub w sytuacji, w której jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zwróć uwagę na “DATĘ OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” w górnej części niniejszej strony, aby uzyskać informację o dacie ostatniej modyfikacji. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie wraz z chwilą opublikowania na Stronie zaktualizowanej Polityki prywatności. Jeśli korzystasz ze Strony po wprowadzeniu takich zmian, to oznacza to, że akceptujesz zaktualizowaną Politykę prywatności.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności,  Proszę kliknąć tutaj, aby skontaktować się z nami przez pocztę elektroniczną, lub pisząc na poniższy adres: 

 

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

Polska